1

Tsuba żelazna, sukashi. Rozmiary 77 x 79 mm. Grubość 5 mm. Równowartość 25.000 Yen.